آیا خبر فوت اندی خواننده لس انجلسی واقعیت دارد؟ 22 آذر 96

آیا خبر فوت اندی خواننده لس انجلسی واقعیت دارد؟ 22 آذر 96

 

این خبر شایعه بوده و اندی در اینستاگرام این خبر را با انتشار پستی تکذیب کرد