پس از درگيرى منشا و احمدزاده در تمرين امروز پرسپوليس و كنار گذاشته شدن اين دو بازيكن از سوى برانكو، مهاجم نيجريه اى از هم تيمى خود عذرخواهى كرد.

 عکس/ عذرخواهی منشا از احمدزاده,ماجرای دعوای منشا و احمدزاده,ماجرای دعوای منشا و احمدزاده پنجشنبه 14 دی 96,دعوای منشا و احمدزاده 14 دی 96,ماجرای کامل دعوای منشا و فرشاد احمدزاده,ماجرای کامل دعوای منشا و فرشاد احمدزاده 14 دی 96,ماجرای کامل دعوای منشا و فرشاد احمدزاده پنجشنبه 14 دی 96

 

 عکس/ عذرخواهی منشا از احمدزاده,ماجرای دعوای منشا و احمدزاده,ماجرای دعوای منشا و احمدزاده پنجشنبه 14 دی 96,دعوای منشا و احمدزاده 14 دی 96,ماجرای کامل دعوای منشا و فرشاد احمدزاده,ماجرای کامل دعوای منشا و فرشاد احمدزاده 14 دی 96,ماجرای کامل دعوای منشا و فرشاد احمدزاده پنجشنبه 14 دی 96