شعارهای هواداران تراکتور علیه خلیج فارس امروز جمعه 15 دی 96

شعارهای هواداران تراکتور علیه خلیج فارس امروز جمعه 15 دی 96,شعارهای ضد ایرانی هواداران تراکتور امروز جمعه 15 دی 96,شعارهای ضد ایرانی هواداران تراکتور جمعه 15 دی 96,شعارهای ضد ایرانی هواداران تراکتور در بازی تراکتور استقلال جمعه 15 دی 96,شعار ضد ایرانی هواداران تراکتور در بازی تراکتور استقلال جمعه 15 دی 96,جالبترین,وبسایت جالبترین

 

به گزارش وبسایت جالبترین, امروز در بازی تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران عده ای از هوادارن تراکتورسازی شعار های ضد ایرانی سر دادند!