دانلود برنامه جدید تلگرام که همراه با یک فیلترشکن قوی است

دانلود برنامه جدید تلگرام که همراه با یک فیلترشکن قوی است,دانلود تلگرام فیلترشکن قوی,دانلود فیلترشکن قوی برنامه تلگرام,دانلود تلگرام همراه با فیلترشکن قوی,دانلود برنامه تلگرام گوشی با فیلترشکن قوی,دانلود برنامه جدید تلگرام با فیلترشکن مخصوص آن,دانلود تلگرام که همراه با فیلترشکن است

 

پاول دورف مدیر تلگرام در توئیتی خبر داده که به کمک فناوری Blockchain، نهایت تا ماه آینده فیلترینگ تلگرام غیرممکن خواهد شد!

لینک دانلود پس از انتشار برنامه قرار می گیرد