کریستیانو رونالدو برای اینکه از دست هوادارانش فرار کند دست به کار عجیبی زد، کاری که البته برای او هیچ نتیجه ای در بر نداشت.

 قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران, قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران جمعه 22 دی 96, قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران, قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران 22 دی 96, قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران 22 دی 96,جالبترین,وبسایت جالبترین

 

رونالدو برای اینکه با خانواده اش به رستورانی در مرکز شهر مادرید برود صورتش را با روسری پوشاند تا هواداران او را نشناسند اما فایده ای نداشت. بسیاری از افراد حاضر در آن محل کریس را حتی با این استتار عجیب هم شناختند.

 

 قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران, قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران جمعه 22 دی 96, قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران, قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران 22 دی 96, قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران 22 دی 96,جالبترین,وبسایت جالبترین

 

 قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران, قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران جمعه 22 دی 96, قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران, قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران 22 دی 96, قیافه مخفی کریستیانو رونالدو با روسری در رستوران 22 دی 96,جالبترین,وبسایت جالبترین