جزئیات کامل رفع فیلتر تلگرام شنبه 23 دی 96

جزئیات کامل رفع فیلتر تلگرام شنبه 23 دی 96جزئیات کامل رفع فیلتر تلگرام شنبه 23 دی 96,آیا تلگرام بعد از رفع فیلتر 23 دی 96 دوباره فیلتر خواهد شد؟,جزئیات کامل رفع فیلتر تلگرام شنبه 23 دی 96,آیا تلگرام 23 دی 96 رفع فیلتر شده است, چرا تلگرام من رفع فیلتر نشده 23 دی 96,چرا تلگرام من رفع فیلتر نشده شنبه 23 دی 96,جالبترین,وبسایت جالبترین

 

هم اکنون دسترسی به تلگرام برای برخی کاربران اینترنت خانگی بدون استفاده از فیلترشکن ممکن شده است.

هنوز هیچ یک از نهادهای مربوطه، رفع فیلتر از تلگرام را به طور رسمی اعلام نکرده‌اند