دانلود خلاصه بازی پرسپولیس صنعت نفت آبادان جام حذفی سه شنبه 28 آذر 96

دانلود خلاصه بازی پرسپولیس صنعت نفت آبادان جام حذفی سه شنبه 28 آذر 96, دانلود خلاصه بازی پرسپولیس صنعت نفت آبادان جام حذفی 28 آذر 96,خلاصه بازی پرسپولیس صنعت نفت آبادان جام حذفی سه شنبه 28 آذر 96, دانلود خلاصه بازی پرسپولیس صنعت نفت آبادان جام حذفی , دانلود خلاصه بازی امروز جام حذفی پرسپولیس صنعت نفت آبادان,دانلود خلاصه بازی امروز جام حذفی پرسپولیس صنعت نفت آبادان سه شنبه 28 آذر 96

 

دانلود خلاصه 90 دقیقه ای بازی

 

دانلود خلاصه بازی + پنالتی