آیا فردا شنبه 2 دی 96 مدارس تهران تعطیل است؟

آیا فردا شنبه 2 دی 96 مدارس تهران تعطیل است؟,آیا فردا شنبه 2 دی 96 مدارس تهران تعطیل است,آیا فردا شنبه مدارس تهران تعطیل است 2 دی 96 ؟, آیا فردا شنبه 2 دی 96 تهران تعطیل است؟,آیا فردا شنبه 2 دی 96 ادارات تهران تعطیل است؟,شنبه مدارس تهران باز است
در نشست دیشب ستاد مدیریت بحران، تصمیمی درباره تعطیلی مدارس گرفته نشده است و مدارس تهران فعالیت عادی خود را انجام می دهند.